ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ТЕРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Охорона праці

Наказ №25

Наказ №304

Програма вступного інструктажу для гуртківців

Програми первинного інструктажу

Закон України про ОП

Навчання з ОП

Інструкції з ОП

 

 

 

 

 

 

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

 

Інформація про режим роботи

комунального закладу позашкільної освіти

«Центр дитячої та юнацької творчості м. Тернівка».

 

Навчальний рік у КЗПО ЦДЮТ розпочинається 1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня. Відповідно до Колективного договору заклад функціонує у режимі шестиденного робочого тижня.

Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Одним із двох обов’язкових вихідних днів є неділя. Другий вихідний день надається у відповідності до розкладу занять та тижневого навантаження.

При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

Робочий час адміністрації закладу позашкільної освіти (методиста, культорганізатора) фахівців, обслуговуючого персоналу визначається графіками роботи, затвердженими директором закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Тривалість робочого тижня встановлюється для адміністрації закладу позашкільної освіти, методиста, культорганізатора, фахівців, обслуговуючого персоналу – 40 годин на тиждень. Обідня перерва надається через чотири години після початку роботи.

Тривалість робочого тижня для педагогічних працівників встановлюється відповідно до тарифікації.

Тривалість робочого дня керівників гуртків визначається їхнім тижневим педагогічним навантаженням і розкладом занять. Заняття проводити у період з 9.00 до 20.00 відповідно до затвердженого розкладу занять.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 31 грудня, ІІ семестр – з 1 січня по 31 травня.

Структура навчального року може змінюватися згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою.

У канікулярні, вихідні та святкові дні КЗПО ЦДЮТ може працювати за окремим планом, затвердженим директором.

У літній канікулярний час КЗПО ЦДЮТ проводить організаційно-масову роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних формах: змаганнях, походах, екскурсіях, зборах, фестивалях, конкурсах, концертах, заняттях тощо, як підсумок освітнього процесу за навчальний рік, а також може проводити змістовний відпочинок та оздоровлення.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання КЗПО ЦДЮТ.

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р., № 433, середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців. У гуртках вищого рівня допускається від 5 до 10 вихованців. Навантаженість навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Тривалість одного заняття в КЗПО ЦДЮТ визначається освітніми планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій.

Початок і закінчення занять, заходів визначається директором відповідно до режиму роботи КЗПО ЦДЮТ та Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.

 

 

 

Директор                                                                                                                                Надія МОСУНОВА

 

 

 

 

Циклограма

роботи керівника закладу освіти з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

П/П

Зміст роботи, назва документу

Термін виконання

  1.

Наказ „Про організацію роботи з охорони праці”

На 01.09. щорічно

  2.

Наказ „Про призначення відповідального за охорону праці по закладу”

     Термін дії відповідального, до часу звільнення , переобрання. Відповідальний призначається після навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Відповідальний призначається в закладах де кількість працюючих менше 50 осіб.

  3.

Наказ „Про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпеки життєдіяльності з працівниками закладу”

    Навчання проводяться 1 раз на 3 року. В наказї вказується термін проведення навчання,  склад комісії, відповідального за  розробку тематичного плану навчання ( не менше 20 годин), відповідального за  розробку білетів.

  4.

Положення „Про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці в закладі”.

    Розробляється 1 раз на 3 роки.

Переглядається при зміні статуту закладу, документів з охорони праці всіх рівнів.

  5.

Наказ „Про розробку та затвердження посадових інструкції для працівників закладу”

     Інструкції розробляються 1 раз на 5 років.У наказі відображається перелік розроблених та затверджених інструкцій. В подальшому переглядаються наказом по закладу.

  6

Наказ „Про розробку та затвердження інструкції з охорони праці для працівників закладу”.

    Інструкції розробляються 1 раз на 3 роки. В наказі відображається перелік розроблених та затверджених інструкцій. В подальшому переглядаються наказом по закладу.

  7.

 Наказ „Аналіз дитячого травматизму та заходи щодо його запобігання”.

   До 31.01. щорічно

  8.

 Наказ „Про посилення протипожежного захисту в осінньо – зимовий період”

   До 15.10. щорічно

  9.

 Наказ „Про посилення протипожежного захисту  в весняно  – літний період”

    До 15.03. щорічно

  10.

Наказ „Про призначення відповідального за протипожежну безпеку по закладу та призначення відповідальних за протипожежну безпеку в групах, класах, приміщеннях  кабінетах закладу”

    До 01.09. щорічно

  11.

Наказ „Про призначення відповідального за електрогосподарство по закладу”

    Термін дії відповідального до часу звільнення, переходу на іншу роботу. Відповідальний повинен мати 4-5 групу допуску з електробезпеки.

  12.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі та електрообладнання по закладу

   До 25.08. щорічно, відповідає завгосп закладу.

  13.

 

Розробка „Положення про організацію роботи з охорони праці під час навчально-виховного процесу”

    Розробляється та діє до часу зміни статуту закладу. Змін, доповнень  в документах з охорони праці.

14.

Контроль за  веденням Журналу оперативного контролю за станом охорони праці.

  1 раз в  квартал.

  15.

Вступний інструктаж з охорони праці з новоприбулими працівниками

  Проводить керівник закладу під час прийняття на роботу працівника. Постійно

  16.

Вступний інструктаж з охорони праці з вихованцями.

  До 10.09.щорічно, проводять керівники гуртків. Реєструється у класному журналі на окремій сторінці. Учні розписуються за отримання інструктажу починаючи з 9 класу.

  17.

Програма проведення вступного інструктажу з працівниками закладу

   Розробляється службою з О.П., відповідальним за О.П. закладу. Зачитується під час прийняття працівника на роботу.

  18.

Первинний інструктаж з охорони праці з працівниками закладу

   Проводиться  під час  прийняття  на роботу  працівника. Інструктаж проводить представник служби з О.П., відповідальний за О.П. по закладу.

  19.

Повторний інструктаж

   Термін проведення 1 раз на 3 місяця. Проводить представник служби з О.П., відповідальний за О.П. закладу.

  20.

 Позаплановий, цільовий інструктажі з О.П. з працівниками

   Постійно, під час проведення екскурсії з дітьми, отримання травм працівниками закладу і.т.д.

21.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями

    Проводиться у  спортивному зали, інформатики, , гуртках керівниками гуртків, які викладають даний предмет, перед початком проведення , практичних робіт, вивчення нової теми, роботи з новими матеріалами. Реєструється у  журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, , гуртку, спортзалі та іншому робочому  місці, а також у класному журналі.

  22.

Інструктажі з протипожежної безпеки з працівниками закладу (повторний).

    Проводяться не менше ніж 1 раз на рік.

Проводить інструктаж, відповідальний за протипожежну безпеку по закладу. Реєструється у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

  23.

Наказ „Про дотримання  правил протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят”

   До 10.12. щорічно

  24.

Наказ „Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями під час проведення канікул (осінніх, зимових, літніх) щодо  правил поведінки на льоду,біля води, на дорогах та в побуті”.

    Щорічно до початку канікул.

Запис про проведення інструктажів реєструється у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності та у класному журналі.

  25.

Оформлення актів підготовки  закладу до нового навчального року

 

   До 01.09. щорічно

  26.

Оформити акти – дозволи на експлуатацію  кабінетів, , гуртків, приміщень та допоміжних приміщень закладу, спортивних ,  до роботи в новому навчальному році.

   До 01.09. щорічно

  27

Розробити та затвердити загальними зборами трудового колективу Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу (погодити з профспілковим комітетом закладу).

     Розробляються та діють до часу зміни статуту закладу, але до змін у документах з охорони праці, законодавства України.

Працівникам закладу Правила доводяться підпідпис.

  28.

Складання  графіків  роботи для адміністрації, педагогічних працівників та обслуговуючого персонал,  погодження  їх з профспілковим комітетом закладу.

    До 01.09.щорічно. Графік роботи доводиться до працівника закладу під підпис.

  29.

 Перевірити на надійність спортивне обладнання у спортивному залі,

    До 01.09. щорічно.

Складається акт перевірки, який затверджує керівник закладу.

  30.

Підсумковий річний наказ «Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в  закладі».

   До 01.09 щорічно

  31.

Розгляд питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на загальних зборах трудового колективу, засіданняхпедагогічних рад закладу та батьківських  зборах.

   Керівник закладу. Термін розгляду питань 1 раз на 6 місяців.

  32.

Наказ „Про організацію медичного обстеження працівників, закладу”.

     Щорічно, відповідає керівник,  закладу.

  33.

Контролювати ведення облікової документації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

     Відповідає керівник закладу. Термін проведення контролю 1 раз на 3 місяці.

  34.

Проводедення об’єктових тренувань на випадок пожежі та можливого  виникнення надзвичайних ситуацій.

     Щорічно під час проведення  Дня цивільного захисту та „Тижня безпеки дитини”.

  35.

Контроль за проходженням медичних оглядів працівниками закладу.

     Постійно. Керівник закладу.

36.

Перевірка пожежних кранів які розташовані у закладі, перевірка пожежних гідрантів, які розташовані на території закладу

     Пожежні крани перевіряються комісією закладу 1 раз на 6 місяців, складається акт.

    Пожежні гідранти  перевіряються комісією закладу 1 раз на 6 місяців складається акт.

 

 

  Прийнято

                                                           на загальних зборах трудового колективу

                                                          КЗ «Центрдитячої творчості м. Тернівка»

«_____» ____________ 2021 р.

 

Директор КЗ «Центр дитячої

творчостім. Тернівка»

 

________________ Н. Г.Мосунова

Голова профспілки працівників КЗ«Центр дитячої творчості м. Тернівка»

_____________________  М. І. Легень

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР

 

між адміністрацією КЗ «Центр дитячої творчості м. Тернівка»

Тернівського відділу освіти

Тернівської міської ради

та Профкомом КЗ «Центр дитячої творчості м. Тернівка»

на 2021 – 2025 роки

 

 

 

м. Тернівка

2021 р.

 

І. Загальні положення

 

         1.1. Колективний договір на 2021-2025 роки (далі  - Колективний договір) між адміністрацією КЗ «Центр дитячої творчості м. Тернівка» (далі ЦДТ) та Профкомом ЦДТ – повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Галузевої Колективного договору між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 – 2025 роки, обласної Колективного договору між головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки  на 2021-2025 роки, Угоди між відділом освіти Тернівського міськвиконкому та Тернівською міською організацією профспілки працівників освіти і науки на 2021-2025 роки , законів про освіту, інших законодавчих актів України.

         1.2. На підставі Колективного договору, який є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, осіб, які навчаються, та власників (уповноважених ними органів).

         1.3. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчального закладу (далі – заклад), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

         1.4. Положення Колективного договору діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників закладу та які перебувають у сфері дії сторін Колективного договору.

         1.5. Гарантії, передбачені Колективний договором, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та Угодою між відділом освіти Тернівського міськвиконкому та Тернівською міською організацією профспілки працівників освіти і науки на 2021-2025 роки. Трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

         1.6. Колективний договір може бути розірваним або зміненим тільки за взаємною домовленістю Сторін Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

         1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, Галузевої угод вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Колективного договору – тільки після переговорів Сторін у наступному порядку:

         - одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Колективного договору;

         - у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

         - після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

1.8. Профком ЦДТ у п’ятиденний термін з дня підписання Колективного договору (змін) подає його на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Колективного договору до міського відділу виконкому.

 

2. Термін дії Колективного договору

 

2.1. Колективний договір укладений на 2021-2025 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Колективного договору.

2.2. Жодна із сторін, що уклали Колективний договір, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Колективного договору моніторинг чинного законодавства України з визначених Колективним договором питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, ініціюють їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, про стан виконання норм, положень і зобов’язань Колективного договору.

 

3. Створення умов для забезпечення стабільного

розвитку галузі

 

3.1. Адміністрація ЦДТ:

3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

3.1.2. Спрямовуватиме діяльність закладу освіти, на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

3.1.3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо безумовного виконання норм законів в галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, недопущення їх зупинення та скасування.

3.1.4. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів.

3.1.5. Вживатиме заходів для передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.1.6. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством.

3.1.7. Забезпечує стабільне функціонування позашкільного навчального закладу освіти, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.

3.1.8. Періодично заслуховуватиме на загальний зборах працівників закладу питання про стан дотримання чинного трудового.

3.1.9. Вживе заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту” в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

 

3.2. Сторони Колективного договору, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток закладу освіти, необхідність покращення становища працівників, домовилися:

3.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності установи, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладу освіти.

3.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

3.2.4. Приймати участь у організації, підготовці та проведення заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

ліквідації мораторію на закриття позашкільних навчальних закладів;

скасування заборони ліквідації, реорганізації та перепрофілювання позашкільних навчальних закладів;

зміни нормативів щодо наповнюваності груп ЦДТ передбачених положеннями ст.18 Закону України «Про позашкільну освіту»;

збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

зменшення кількості годин в навчальних ЦДТ;

посилення інтенсифікації праці педагогічних працівників;

скорочення чисельності педагогічних працівників;

зміни умов нормування праці педагогічних працівників до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

3.2.6. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

3.2.7. Попереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів)”.

3.3.Профком ЦДТ зобов’язується:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладі освіти.

3.3.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Колективного договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Зайнятість

 

 1. Адміністрація ЦДТ зобов’язується:

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з Профкомом ЦДТ одночасно з підсумками виконання Колективного договору.

4.1.4. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотка чисельності працівників впродовж календарного року).

 

4.2. Сторони Колективного договору рекомендують адміністрації:

4.2.1. Проводити спільні консультації з адміністрацією ЦДТ, Профком ЦДТ з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

4.2.2.

Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

 

4.2.3. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладі освіти  незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

 

4.2.4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

 

4.2.5. Попереджати безробіття, створювати нові (додаткові) робочі місця.

 

4.2.6. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

 - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

 - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

 

 1. Профком ЦДТ зобов'язується сприяти роботі молодіжних центрів праці, розвитку їх взаємодії з державною службою зайнятості.

 

 1. Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

 

 1. Адміністрація ЦДТ зобов’язується :

5.1.1. Сприяти удосконаленню правового механізму атестації педагогічних працівників.

5.1.2. Забезпечити контроль за розробкою в закладі освіти правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.1.3. Забезпечити дотримання на місцях :

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.4. Забезпечити контроль за:

- застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

 1. Забезпечити встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Сторони Колективного договору домовилися, що:
  1. Періоди, впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  2. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.
  3. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

 

 1. Адміністрація ЦДТ зобов’язується:
  1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.
  2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).
  3. Не допускати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи до закінчення навчального року.
  4. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.
  5. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників).
  6.  При застосуванні контрактної форми трудового договору вважати обов’язковим  надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.
  7. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (Додаток № 1).
  8. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам  тощо), в тому числі

головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах 1 день на місяць (в канікулярний час).

 1. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва незалежно від наявності у них путівок для лікування в санаторіях-профілакторіях інститутів післядипломної педагогічної освіти.
 2. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями  обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.
 3. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного)  навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.
 4. Погоджувати з Профкомом ЦДТ:

- запровадження змін, перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

 1. Забезпечити організацію для вчителів, керівників закладу короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.
 2. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітнього закладу педагогічними кадрами.
 3. Затверджувати посадові інструкції працівників закладу його керівником за погодженням з профспілковим комітетом.

 

5.4 Профком ЦДТ вживе заходів щодо:

5.4.1. Забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

5.4.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в закладі освіти.

5.4.3. Забезпечення співпраці з органами управління освітою з метою попередження порушень норм законодавства.

 

 1. Нормування і оплата праці.

 

6.1 Адміністрація ЦДТ зобов’язується:

6.1.1. Дотримуватись в закладі освіти законодавства про оплату праці.

6.1.2. Забезпечувати реалізацію положень Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 року, що стосуються:

- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст. 57 Закону України „Про освіту”;

- поширення виплати 20-відсоткової надбавки, встановленої з метою підвищення престижності педагогічної праці, на всі категорії педагогічних працівників.

6.1.3. Вживати заходів для встановлення:

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;

- підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені.

- посадового окладу педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат із збільшенням його за кожною наступною кваліфікаційною катергорією не менше ніж на 10%

6.1.4. Вжити заходів для забезпечення виплати доплати педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених ст.22 Закону України «Про позашкільну освіту»

6.1.5. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов’язковим погодженням з міська організаціям Профспілки працівників освіти і науки України.

 

 1.  Сторони Колективного договору домовилися:
  1. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
  2. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Колективного договору і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.
  3. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень Колективного договору у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.
  4. Вживати заходів для

- удосконалення умов оплати праці працівників галузі з метою підвищення рівня заробітної плати;

- забезпечення реформування умов оплати праці працівників галузі з метою проведення їх до норм законодавства про освіту з урахуванням положень Рекомендації про положення вчителів, розроблених ЮНЕСКО

 

 1. Сторони Колективного договору рекомендують керівникам закладу освіти:
  1. При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.
  2. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.
  3. Вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.
  4. Встановлювати розміри доплат за розширення зони обслуговування, з використанням економії фонду заробітної плати.
  5. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).(Додаток № 2).
  6. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.(Додаток № 2).
  7. Здійснювати оплату в розмірі до 12 % за прибирання службових приміщень, загальних убиралень тв. Санвузлів з використанням хлору. (Додаток № 2).
  8. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному.
  9. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
  10. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.
  11. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.
  12. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.
  13. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги.
  14. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

 

 1. Профком ЦДТ зобов’язується:
  1. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та термінів її виплати.
  2. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.
  3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам-членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.
  4. Забезпечити систематичний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці.
  5. Інформувати Адміністрацію ЦДТ про випадки порушення законодавства в окремих установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.
  6. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованості заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях, установах галузі.

 

 1. Охорона праці та здоров’я
  1. Адміністрація ЦДТ зобов’язується:
   1. Забезпечити виконання керівниками закладів освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1669 від 26 грудня 2017 року та виконання вимог, передбачених Законом України “Про охорону праці”.
   2. Щорічно заслуховувати на засіданні адміністрації за участю представників Профспілки питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.
   3. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
   4. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти.
   5. Забезпечити заклади освіти нормативно-правовими актами з охорони праці.
   6. Забезпечити безкоштовне проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками установ і закладів освіти.

 

 1. Сторони Колективного договору домовились:

 

 1. Враховувати під час розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації державних органів влади, обкому Профспілки працівників освіти і науки України та міської Тернівської організації Профспілки працівників освіти і науки  України  щодо змісту розділу “Охорона праці”.
 2. Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращання умов праці, включивши їх в колективні договори.
 3. Включати в колективний договір зобов’язання щодо:

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 2);

- надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 3);

- надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці (додаток № 4).

 1. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону праці”, в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.
 2. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ”.
 3. Прийняти участь в проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 квітня 2004 року.
 4. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці до закладів, установ освіти, підприємств, організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

 1. Сторони Колективного договору:
  1. Сприятимуть виділенню коштів з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.
  2. Забезпечать контроль:

- за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, інших нормативно-правових актів з охорони праці;

- за реалізацією заходів з охорони праці, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

 

 1. Профком ЦДТ:
  1. Забезпечить ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих осіб відповідно до положень Колективного договору.
  2. Організує навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці,  щодо підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками установ і закладів галузі вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.
  3. Забезпечить участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
  4. Сприятиме здійсненню відповідних заходів під час щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.
  5. Забезпечить Профком ЦДТ нормативно-правовими документами з питань охорони праці.
  6.  
 1. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

 

 1. Адміністрація ЦДТ зобов’язується:
  1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим працівникам галузі, гарантій, передбачених чинним законодавством.
  2. Вжити заходів для забезпечення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.
  3. Забезпечення гендерної рівності працівників.

 

 1. Сторони Колективного договору домовилися:
  1. Вживати заходів для збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” гарантій щодо оплати праці.
  2. Вживати заходів для запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80–90 відсотків заробітної плати та забезпечення призначення пенсій за вислугу років.
  3. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

 1. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об’єктів соціально-культурної сфери лише за згодою відповідної профспілкової організації.
 2. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам та ветеранам праці, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 3. Вживати спільних заходів для впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників освіти.
 4. Вживати заходів для недопущення звуження прав педагогічних працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, при запровадженні пенсійного професійного страхування.
 5. Вживати заходів щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти, у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, організації відпочинку і дозвілля.
 6. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування навчальними закладами, установами освіти і науки профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.
 7. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

 

 1. Сторони Колективного договору рекомендують адміністрації закладу освіти:
  1. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту”:

- педагогічним працівникам, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу;

- педагогічним працівникам надбавок за вислугу років.(Додаток № 3).

 1. Забезпечити надання всім категоріям працівників матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.
 2. Забезпечити:

- оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці вчителів, вихователів  у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

 1. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України „Про освіту”.
 2. Вживати заходів, спрямованих на виконання регіональних програм забезпечення житлом працівників.
 3. Профком ЦДТ  зобов’язується:
  1. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

 

9. Сприяння роботі Профспілки з питань

соціально-економічного захисту працівників освіти,осіб,

які навчаються, підвищення ефективності їх діяльності

 

9.1 Адміністрація ЦДТ зобов’язується:

9.1.1. Забезпечувати в закладі освіти права та гарантії діяльності Профспілки відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації Праці.

9.1.2. Не допускати втручання адміністрації закладу освіти у статутну діяльність Профкому, передбачену чинним законодавством.

9.1.3. Рекомендувати адміністрації ЦДТ:

- вводити до складу атестаційної комісії членів Профкому;

- утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладу освіти, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

9.1.4. Сприяти навчанню профспілкового активу, підвищенню його кваліфікації.

 

9.2. Сторони Колективного договору рекомендують адміністрації ЦДТ:

9.2.1 Забезпечувати вільний вхід до закладів та установ освіти і науки представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками.

9.2.2. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників.

9.2.3. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

 

9.3. Профком ЦДТ зобов’язується:

9.3.1. Сприяти розробці концепції формування позитивного іміджу Профспілки працівників освіти і науки України.

9.3.2. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її виборних органів щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації  роботи постійних комісій Профкому ЦДТ,  інформування членів профспілки.

9.3.3. Своєчасно доводити до відома членів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

9.3.4. Спрямовувати роботу комітету  Профспілки на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, за додержанням в закладі освіти трудового законодавства.

9.3.5 Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудовому колективі.

9.3.6. Посилити особисту відповідальність керівника виборного профспілкового органу стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки.

9.3.7. Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю та Колективний договір.

9.3.8. Узагальнювати та поширювати в практику роботи виборних органів Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

9.3.9. Налагодити співпрацю виборного органу Профспілки з територіальною державною інспекцією праці у Дніпропетровській області з метою забезпечення контролю за додержанням чинного трудового законодавства.

9.3.10 Сприяти поширенню практики представлення виборним органом Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах.

9.3.11. Інформувати Відділ освіти Тернівського міськвиконкому про факти порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в закладі освіти з метою вжиття відповідних заходів.

9.3.12. Забезпечити попереднє інформування Відділу освіти перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності Профспілки.

 

10. Контроль за виконанням Колективного договору

та відповідальності сторін

 

11.1. Контроль за виконанням Колективного договору здійснюється спільною комісією Сторін (додаток № 5).

 1. Сторони забезпечують контроль за виконанням цього Колективного договору. Не рідше одного разу на рік аналізувати і узагальнювати хід виконання Колективного договору, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.
 2. Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Директор КЗЦДТ

 

 

________________ Н. Г. Мосунова

                           Голова Профкому КЗЦДТ

 

 

            _________________М. І. Легень

            

 

 

 

Додаток № 1

до Колективного договору між адміністрацією ЦДТ та Профкомом ЦДТ

на 2021 - 2025 роки

 

 ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем

Центру дитячої творчості,

яким може надаватися додаткова відпустка

 

Директор ЦДТ – 7 днів

Секретар – 7 днів

Завгосп – 7 днів

Прибиральниця службових приміщень – 4 дні

Додаток № 2

до Колективного договору між адміністрацією ЦДТ та Профкомом ЦДТ

на 2021 - 2025 роки

 

ПЕРЕЛІК

  посад, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата

 1. Доплати в розмірі до 12 відсотків:
 •   прибиральниця службових приміщень (прибирання службових приміщень, загальних убиралень та санвузлів з використанням хлору).
 1.  Доплати в розмірі 40% посадового окладу за роботу в нічний час:
 •   сторож.
 1.  Доплата за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні в подвійному розмірі:
 •   сторож.

 

Додаток № 3

до Колективного договору між адміністрацією ЦДТ та Профкомом ЦДТ

на 2021 - 2025

 

Розміри надбавок за вислугу років

 

Від 3 років до 10 років – 10%

Від 10 років до 20 років – 20%

Від 20 років та більше – 30%

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до Колективного договору між адміністрацією ЦДТ та Профкомом ЦДТ

на 2021 – 2025

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги

 

1.  Загальні положення

 1. Положення    про   преміювання    розроблене   на   підставі   статті  98   КЗпП України, Закону України від 24.03.1995  № 108/95-ВП “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002   № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної порядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових  установ".
 2. Положення про преміювання передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов'язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагосфери” та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005  № 557 "Про умий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, небайдуже ставлення до рейтингу  закладу освіти, показників його діяльності.
 3. Згідно з цим положенням здійснюється преміювання всіх працівників, які працюють у закладі.
 4. Преміювання   керівника  закладу,  методиста,       педагогічних  працівників,  спеціалістів, обслуговуючого   персоналу  здійснюється  за результатами роботи  закладу   з   урахуванням          індивідуальної   оцінки   якості   праці.
 5.      Преміювання  здійснюється  у  межах  фонду оплати  праці   закладу, за  рахунок  яких  здійснюються  видатки  на  утримання  відповідного  працівника.
 6. Премії,  виплачені  на  підставі  цього  Положення, включаються  до  середньої  заробітної  плати  працівників  при нарахуванні  її в  усіх  випадках,  згідно  з  чинним  законодавством / при  обчислені  розміру  допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності, призначенні  матеріальної  допомоги, тощо/.
 7. Це положення поширюється на всіх  працівників закладу, охоплених Колективним договором.
 8. Положення діє з дати підписання Колективного договору і до її скасування.

2.   Основні показники для визначення преміювання.

 1. Бездоганне    виконання    службових    обов'язків,    передбачених   посадовою інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи.
 2.  Дотримання у роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності.
 3. Відсутність порушень трудової дисципліни, безпеки життєдіяльності, охорони праці
 4. Стабільна багаторічна праця.
 5. Ефективна робота понад тижневого навантаження при підготовці до міських, зональних та обласних оглядів-конкурсів, виставок, свят та акцій
 6. Сумлінне виконання обов’язків   керівника гуртка.
 7. Досягнення  в роботі чи суспільній діяльності,  які  призвели до зростання рейтингу  закладу освіти, міста в цілому та на обласному рівні.
 8. Ініціативність у діяльності та результативність у роботі.

 

При нагородженні грошовими преміями враховуються:

 •  забезпечення реалізації державної освітньої політики в освітньому процесі;
 • організація освітнього процесу, якість і ефективність роботи педагогічного колективу. Дотримання вимог охорони дитинства і праці;
 • створення необхідних умов для участі здобувачів освіти у позакласній і позашкільній роботи;
 • стан трудової дисципліни і дотримання правил внутрішнього розпорядку;
 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
 • ініціатива, що сприяє зміцненню матеріально-технічної бази, отримання додаткових доходів від госпрозрахункової діяльності;
 • створення сприятливих умов праці і побуту здобувачів освіти і працівників закладу;
 • своєчасне і якісне складання звітності, відсутність фінансових порушень, ефективне використання коштів кошторису витрат;
 • організація внутрішнього контролю;
 • інноваційні процеси в закладі, пріоритетні напрямки в її розвитку;
 • структура і форми науково-методичної роботи в закладі з урахуванням діагностики педагогічних кадрів;
 • нормативно-правове забезпечення інновацій в освітньому процесі;
 • забезпечення єдності навчання і виховання;
 • створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для організації освітнього процесу;
 • дотримання вимог чинного законодавства, використання засобів щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної і трудової дисципліни.

3.    Порядок визначення фонду преміювання

3.1. Фонд преміювання створюється у розмірі  100% від економії  фонду заробітної плати.

3.2. Преміювальний фонд розподіляється на преміювання та матеріальну допомогу в колективних договорах закладів освіти.

4. Порядок преміювання

4.1. Преміювання може  здійснюватись за результатами праці (підсумками роботи) за місяць, квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних дат.

4.2. Преміювання  керівників  закладів освіти міста,   заступників керівників  здійснюється за  наказом начальника відділу освіти Тернівської міської ради за погодженням з профспілковим  комітетом.

4.3.    Преміювання    інших   працівників закладів освіти здійснюється    за   наказом   керівника  закладу  за погодженням з профспілковим  комітетом.

 1. Для визначення розміру премії враховується виконання основних показників, викладених у розділі 2.
 2. Конкретний розмір премії працівників  визначається у вигляді фіксованої суми або у відсотках на посадовий оклад (місячну заробітну плату) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. Загальна сума премії, що виплачується працівникам,  здійснюється  з фонду економії заробітної плати.
 3. Розмір премії не обмежується.

 

 

 

 1. Порядок зниження розміру премії
 1. Розмір премії зменшується за:
 • неналежне виконання посадових обов'язків;
 • порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
 • порушення трудової дисципліни, правил безпеки життєдіяльності, педагогічної  етики та інші порушення;

- наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей.

 1. Працівники, які отримали догану, перевищили свої повноваження, здійснили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані, неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший вчинок, який порочить ім’я педагогічного працівника позбавляються премії повністю (до повного зняття провини).

 

 

6. Надання матеріальної допомоги

 

6.1. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

 

 

 

Додаток № 6

до Колективного договору між адміністрацією ЦДТ та Профкомом ЦДТ

на 2021 – 2025

 

Положення про виплату щорічної грошової винагороди

педагогічним працівникам за сумлінну працю

та зразкове виконання службових обов’язків

 

1.  Загальні положення

1.1. Положення складене на підставі пункту 1  статті 57 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 р., № 78 від 31.01.2001 р., № 1222 від 19.08.2002 р. з метою стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства.

1.2. Щорічна грошова винагорода – це самостійний вид матеріального заохочення педагогічних працівників, тому Положення про надання щорічної грошової винагороди, на відміну від Положення про преміювання працівників, поширюється лише на педагогічних працівників навчального закладу, крім тих, які працюють за сумісництвом. Воно діє протягом чинності зазначених вище законодавчих і нормативно-правових актів, з урахуванням специфіки навчального закладу, може включати в себе додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

1.3. При прийнятті Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України рішень про зміну умов чи системи оплати праці і матеріального стимулювання праці працівників освіти до нього вносяться відповідні зміни за погодженням з профкомом закладу.

1.4. Персональна відповідальність за дотримання цього Положення покладається на керівника, а громадський контроль за його дотриманням - на профспілковий комітет закладу освіти.

1.5. Рішення про надання щорічної грошової винагороди керівникам закладів освіти приймає рішення відділ освіти Теринівської міської ради) (п.4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898) за Положенням, затвердженим її керівником за погодженням  з відповідним профспілковим органом. 

 

 1. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам

 

2.1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про надання педагогічному працівнику щорічної грошової винагороди є:

- добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків;

- дотримання вимог законодавства про працю, правил з безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів, що регламентують його трудову діяльність;

- постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- забезпечення умов для засвоєння здобувачами освіти,  вимог щодо змісту,  рівня та обсягу освіти, сприяння розвитку здібностей здобувачів освіти;                                                    - утвердження особистим прикладом поваги до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

- виховання у дітей та молоді поваги до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв;

- додержання педагогічної етики, моралі, гідності дитини, учня студента;

- захист здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного впливу або психічного насильства, запобігання вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок.

2.2. Педагогічним працівникам надається щорічна грошова винагорода, за роботу за рік, за такі показники у роботі:

- висока результативність у навчанні і вихованні молоді, підготовку і участь здобувачів освіти у міських, районних, обласних і республіканських предметних олімпіадах, творчих і наукових конкурсах;

- використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій навчання;

- створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання;

- проведення ефективної позакласної роботи з учнями, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;

- організація спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо покращення навчання і виховання;

-  налагодження співпраці з дитячими громадськими організаціями, спортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості;

- активна громадська робота і т.п. (Оскільки грошова винагорода віднесена до фонду оплати праці, то конкретний перелік показників для надання щорічної грошової винагороди визначається власником або уповноваженим ним органом (керівником), виходячи із специфіки, умов і завдань навчального закладу чи установи освіти, та за погодженням з первинною організацією Профспілки, як це передбачено ст.12 КЗпП України при укладанні колективного договору).  

 

 1. Порядок надання щорічної грошової винагороди

 

3.1. Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом на оплату праці працівників навчального закладу чи установи освіти.

3.2. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік і обчислюється з урахуванням доплат до заробітної плати за:

-  звання «вчитель-методист», «старший вчитель», «старший викладач», «старший військовий керівник»;

- науковий ступінь: кандидат наук, доктора наук.

3.3. Грошова винагорода відповідно до цього положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу керівника навчального закладу чи установи освіти і може виплачуватися до закінчення календарного року.

3.4.  Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівнику встановлюється за погодженням з профспілковим комітетом в залежності від його особистого внеску за підсумками діяльності закладу чи установи освіти.

3.5.  Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Тернівської міської ради.

3.6. Працівникам, які поступили на роботу в заклад чи установу освіти протягом року в порядку переводу, до трудового стажу включається попередня педагогічна робота в іншому навчальному закладі чи установі, що дає право на щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

3.7. Щорічна грошова винагорода може бути виплачена також педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які пропрацювали неповний календарний рік і звільнилися з роботи з поважних причин:   виходом  на  пенсію  (по  старості,  по інвалідності), народженням дитини, вступом до вищого навчального закладу, навчанням на курсах підвищення  кваліфікації з відривом від виробництва за направленням  навчального закладу, переходом на виборну посаду.

3.8. Особам, звільненим  протягом року за особистим бажанням і за  порушення  трудової  дисципліни або внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності, винагорода не виплачується.

3.9. Педагогічні працівники, які допустили порушення трудової дисципліни, чинного законодавства про працю, правил безпеки життєдіяльності, вчинили аморальні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, повністю позбавляються щорічної грошової винагороди. За інші проступки педагогічні працівники можуть позбавлятися грошової винагороди частково. Позбавлення грошової винагороди повністю або частково проводиться лише за той період (рік), в якому мало місце .

3.10.  При наданні грошової винагороди можуть бути враховані й інші показники, в т.ч. за конкретними посадами, умовами, видами робіт тощо. Порядок надання такої вигороди в таких випадках визначається окремими положеннями.

 

 

 

 

Додаток № 7

до Колективного договору між адміністрацією ЦДТ та Профкомом ЦДТ

на 2021 – 2025

 

Правила внутрішнього розпорядку

для працівників закладів та установ освіти м.Тернівка

та їх структурних підрозділів

 

 

I. Загальні положення

 

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. У закладі, установі чи структурному підрозділі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Ці Правила поширюються на всі заклади, установи освіти та їх структурні підрозділи: заклади дошкільної освіти; заклади загальної середньої освіти; заклади позашкільної освіти.

3. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладів освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, у відповідності з якими трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

 

5. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав — учасниць СНД, пред’являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та наці ональну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

8. Працівники закладів та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (у тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.

10. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу освіти.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний:

        а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

       б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

       в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

       г) проінструктувати працівника з безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки наприкінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.

15. Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 

 

 

III. Основні права та обов’язки працівників

 

16. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
 • одержання натуральної оплати в сільській місцевості на рівні працівників сільського господарства;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

17. Працівники закладу освіти зобов’язані:

     а) працювати сумлінно, виконувати освітній режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

     б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

     в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку, учнів та студентів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

Працівники закладу у встановлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

18. Педагогічні та наукові працівники закладів освіти повинні:

     а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти;

     б) особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

     в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

     г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

     д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувача освіти;

     е) захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати іншим шкідливим звичкам;

     є) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

19. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

 

IV. Основні обов ’язк и власника або уповноваженого ним органу

 

20. Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов’язаний:

     а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

     б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

     в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

     г) організовувати підготовку необхідної кількості науковопедагогічних, інженерно-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

     д) укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту»;

     е) доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

     є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

     ж) забезпечити умови безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

     з) дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

     и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, здобувачів освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

     і) організувати харчування дітей дошкільного віку, учнів і працівників закладу освіти;

     ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан закладу освіти;

     к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, вихованців, учнів, стажистів.

 

V. Робочий час і його використання

 

21. Навчальний рік у КЗ ЦДТ розпочинається 1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня.  Відповідно до Колективного договору заклад функціонує у режимі шестиденного робочого тижня.

Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Одним із двох обов’язкових вихідних днів є неділя. Другий вихідний день надається у відповідності до розкладу занять та тижневого навантаження.

При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

Робочий час адміністрації закладу позашкільної освіти (методиса, культорганізатора) фахівців, обслуговуючого персоналу визначається графіками роботи, затвердженими директором закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Тривалість робочого тижня встановлюється для адміністрації закладу позашкільної освіти, методиста, культорганізатора, фахівців, обслуговуючого персоналу – 40 годин на тиждень. Обідня перерва надається через чотири години після початку роботи.

Тривалість робочого тижня для педагогічних працівників встановлюється відповідно до тарифікації.

Тривалість робочого дня керівників гуртків визначається їхнім тижневим педагогічним навантаженням і розкладом занять. Заняття проводити у період з 9.00 до 20.00 відповідно до затвердженого розкладу занять.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 31 грудня, ІІ семестр – з 1 січня по 31 травня.

Структура навчального року може змінюватися згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою.

У канікулярні, вихідні та святкові дні КЗ ЦДТ може працювати за окремим планом, затвердженим директором.

У літній канікулярний час КЗ ЦДТ проводить організаційно-масову роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних формах: змаганнях, походах, екскурсіях, зборах, фестивалях, конкурсах, концертах, заняттях тощо, як підсумок освітнього процесу за навчальний рік, а також може проводити змістовний відпочинок та оздоровлення.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання КЗ ЦДТ.

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р., № 433, середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців. У гуртках вищого рівня допускається від 5 до 10 вихованців. Навантаженість навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Тривалість одного заняття в КЗ ЦДТ визначається освітніми планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій.

Початок і закінчення занять, заходів визначається директором відповідно до режиму роботи КЗ ЦДТ та Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.

22. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

23. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі. На бажання працівника, який працює у святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

24. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

25. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам — наказом керівника закладу освіти. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

28. Педагогічним працівникам забороняється:

     а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

     б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

     в) передоручати виконання трудових обов’язків.

29. Забороняється в робочий час:

     а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;

     б) відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також здобувачів освіти за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

VI. Заохочення за успіхи в роботі

 

30. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

31. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

32. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

33. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

     а) догана;

     б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

34. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому не дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

35. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти — без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори — органу відповідного профспілкового об’єднання. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

36. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

37. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під підпис.

38. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.