ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ТЕРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Освітній процес

 

 ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОНТИНГЕНТУ, МЕРЕЖІ ГУРТКІВ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП

 

Основна мета роботи закладу: реалізація державної політики в галузі освіти. Створення умов для гармонійного розвитку особистості, організація їх дозвілля, виявлення обдарованих та талановитих. Розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, формування у дітей національної самосвідомості,  активної громадської позиції.

 

Формування  контингенту вихованців проводиться відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» і  Положення про позашкільний навчальний заклад. Наповненість груп відповідає чинному законодавству.  Мережа гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Тернівської міської ради Дніпропетровської області  затверджується  щорічно,  має тенденцію збільшення. 

 

Навчальний рік починається 1 вересня поточного і закінчується 31 травня наступного року. Комплектування та доукомплектування гуртків здійснюється в період з 1 до 15 вересня. Навчально-виховна робота з учнями здійснюється в одновікових та різновікових групах за інтересами. Кожен учень має право навчатися в двох гуртках  і більше,  та змінювати їх протягом року.  Контингент вихованців включає в себе різні соціальні групи: діти з малозабезпечених  сімей, «чорнобильці», з неповних сімей, сироти, творчо та інтелектуально обдаровані вихованці. Наповнюваність груп по факту 10-15 чоловік.